Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ο σεβασμός είναι επίσης πολιτισμός

Η Ευρώπη – ή για να πω καλύτερα Ευρωπαϊκή ‘Ενωση – είναι μια συνομοσπονδία εικοσιεπτά κρατών, δηλαδή, εικοσιεπτά διαφορετικών πολιτισμών, της οποίας η πολιτική ακολουθεί το γνωμικό: “ενότητα στην πολυμορφία”. Για να πετύχουμε αυτόν το στόχο είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε ανοιχτή στάση προς τις διαφορές μεταξύ των εθνών, έτσι ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε ένα πολιτιστικό σοκ.
Προφανώς, τα ταξίδια μάς επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή με άλλους λαούς και να γνωρίσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι εν λόγω επαφές συντείνουν στην άνθηση και την πρόοδο των πολιτισμών. Άλλωστε, ο σεβασμός προς άλλα ήθη και έθιμα είναι επίσης πολιτισμός – όντως, ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού –. Αυτός ο σεβασμός συμπεριλαμβάνει να μαθαίνουμε από τις διαφορές, να χαιρόμαστε με τις ομοιότητες και να διαφοροποιηθούν οι απόψεις μας από εχθρικές στάσεις.

(Juan Rojas Garcia)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου