Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Verbenkonjugation

Die zweite Konjugation verwendet man für Verben mit reflexiver, passiver oder intransitiver Bedeutung. Diese Verben enden auf „-ομαι“ oder „-μαι“.Zweite Konjugation


1. Pers. Sg.
ονομάζο-μαι
2. Pers. Sg.
ονομάζε-σαι
3. Pers. Sg.
ονομάζε-ται
1. Pers. Pl.
ονομαζό-μαστε
2. Pers. Pl.
ονομάζε-στε
3. Pers. Pl.
ονομάζο-νται


sich nennen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου