Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Verbenkonjugation

Die erste Konjugation wird dann verwendet, wenn Verben eine aktive Bedeutung haben. Diese Verben enden auf „ω“ oder auf „ώ“. Es gibt Verben, die mit „-είς“ gebildet werden und Verben, die mit „-άς“ gebildet werden. Nachfolgend ist für jede Variante ein Beispiel.
Erste Konjugation1. Pers. Sg.
κάν-ω
αγαπ-ώ
2. Pers. Sg.
κάν-εις
αγαπ-άς/αγαπάει
3. Pers. Sg.
κάν-ει
αγαπ-ά
1. Pers. Pl.
κάν-ουμε
αγαπ-άμε
2. Pers. Pl.
κάν-ετε
αγαπ-άτε
3. Pers. Pl.
κάν-ουν
αγαπ-ούν/αγαπάνε


machen
liebenΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου