Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Adverbien auf -ως und -α

Eπιρρήματα σε -ως και -α


Αδιάκριτα = Indiskret

Αδιακρίτως = Unabhänging von

Την κοίταζε πολύ αδιάκριτα.

Μας έδωσαν τις ίδιες ευκαιρίες αδιακρίτως φύλου.


Άμεσα= direkt (χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου).

Αμέσως = sobald, gleich als (τώρα, γρήγορα)

Η πρόσληψή μου έγινε άμεσα χωρίς την έγκριση του διευθυντή προσωπικού.

Ήρθε αμέσως μόλις του τηλεφώνησα.


Απλά = einfach (με απλό τρόπο, με απλά μέσα).

Απλώς= nur (μόνο)

Ντύνεται πολύ απλά.

Ήθελα απλώς να σας δω.


Έκτακτα= ausgezeichnet (πολύ ωραία, θαυμάσια).

Εκτάκτως (ξαφνικά) plötzlich, unerwartet

Περάσαμε έκτακτα στην εκδήλωση.

Αναχώρησε εκτάκτως στο εξωτερικό.


Ιδιαίτερα= besonders (κυρίως).

Ιδιαιτέρως = privat (με μυστικότητα)

Όλοι ήταν ευχαριστημένοι, ιδιαίτερα ο Κώστας.

Με φώναξε να μου μιλήσει ιδιαιτέρως.


Τέλεια=sehr gut, perfekt (υπέροχα, πολύ ωραία).

Τελείως= ganz (εντελώς)

Στις διακοπές περνάμε πάντα τέλεια.

Με αγνόησε τελείως αν και εγώ τον χαιρέτησα.


Ευχάριστα= schön (ωραία).

Ευχαρίστως= gerne (με προθυμία, με ευχαρίστηση)

Περάσαμε πολύ ευχάριστα στην εκδήλωση.

Πολύ ευχαρίστως να μεταφέρω το μήνυμά σας.Επίθετα και επιρρήματα

Ακριβώς (επίρρημα)= genau: Ακριβώς αυτό σου είπα. Σωστά το κατάλαβες.

Ακριβά (επίθετα):=teuer Τα ακριβά πράγματα χρειάζονται και πολλά χρήματα.


Ενδεχομένως (επίρρημα) =vielleicht: Ενδεχομένως να έσφαλε στην εκτίμησή του.

Ενδεχόμενα (επίθετο)=möglich: Θα διορθωθούν όλα τα ενδεχόμενα λάθη.


Επομένως (επίρρημα):=folglich Μου ζήτησε συγγνώμη. Επομένως, έχει μετανιώσει.

Επόμενα (επίθετο):=folgend Τα επόμενα εικοσιτετράωρα είναι κρίσιμα


Κοινώς (επίρρημα): =üblicherweise. Η νέα τάξη πραγμάτων έγινε κοινώς αποδεκτή.

Κοινά (επίθετο):=gemeinsam Τα κοινά, καθημερινά πράγματα είναι πολύ καθοριστικά σε κάθε συμβίωση.


Κυρίως (επίρρημα):hauptsächlich. Οι διορθώσεις αφορούσαν κυρίως λάθη.

Κύρια (επίθετο):=wichtig. Τα κύρια στοιχεία του χαρακτήρα του είναι η καλοσύνη και η ευγένεια.


Προηγουμένως (επίρρημα):=früherΘα έρθω, αφού προηγουμένως σε ειδοποιήσω.

Προηγούμενα (επίθετο):=vorig Τα προηγούμενα χρόνια ζούσαμε πιο άνετα από σήμερα.


Πιθανώς =πιθανόν (επίρρημα): vielleicht Πιθανώς να μου μίλησες και να μη σε άκουσα.

Πιθανά (επίθετο): möglich Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος είναι ακόμη άγνωστα.


Παραδείγματα

Η βουλή συνεδρίασε εκτάκτως. (χωρίς να το είχε προγραμματίσει)

Αλλά: Χτες το βράδυ βγήκαμε και περάσαμε έκτακτα. (θαυμάσια, πολύ ευχάριστα)


Ήθελε να της μιλήσει ιδιαιτέρως. (χωριστά από τους άλλους)

Αλλά: Εκτιμούν ιδιαίτερα το έργο της. (πολύ)


Ο πωλητής θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως. (με ευχαρίστηση)

Αλλά: Περάσαμε το βράδυ μας ευχάριστα. (πολύ ωραία)


Θα σας εξυπηρετήσουμε αμέσως. (χωρίς καθυστέρηση)

Αλλά: Του πρόσφεραν βοήθεια άμεσα. (απευθείας, χωρίς μεσολάβηση)


Όλοι οι απόφοιτοι θ' αρχίσουν να εργάζονται, αδιακρίτως φύλου και ηλικίας. (χωρίς διακρίσεις)

Αλλά: Να μη συμπεριφέρεσαι αδιάκριτα. (χωρίς διακριτικότητα, με αγένεια)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου