Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Verbenkonjugation

Es gibt im Griechischen drei Arten von Futurformen: Das „Futur continuum“ beizeichnet eine fortgesetzte und wiederholte Handlung in der Zukunft. Das „Futur einmalig“ hingegen bezeichnet eine einmalige Handlung in der Zukunft. Die dritte Art ist das „Futur exactum“, welches eine Handlung beschreibt, die nach einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein wird. Nachfolgend eine Gegenüberstellung der drei Futurarten anhand des Verbs κτίζω (erste Konjugation). Die Futurformen der Zweiten Konjugation werden entsprechend gebildet (θα ονομάζομαι - θα ονομαστώ - θα έχω ονομαστεί)

Futur continuum


1. Pers. Sg.
θα κτίζω
2. Pers. Sg.
θα κτίζεις
3. Pers. Sg.
θα κτίζει
1. Pers. Pl.
θα κτίζουμε
2. Pers. Pl.
θα κτίζετε
3. Pers. Pl.
θα κτίζουν


(regelmäßig) bauen werdenFutur einmalig


1. Pers. Sg.
θα κτίσω
2. Pers. Sg.
θα κτίσεις
3. Pers. Sg.
θα κτίσει
1. Pers. Pl.
θα κτίσουμε
2. Pers. Pl.
θα κτίσετε
3. Pers. Pl.
θα κτίσουν


(einmal) bauen werdenFutur exactum


1. Pers. Sg.
θα έχω κτίσει
2. Pers. Sg.
θα έχεις κτίσει
3. Pers. Sg.
θα έχει κτίσει
1. Pers. Pl.
θα έχουμε κτίσει
2. Pers. Pl.
θα έχετε κτίσει
3. Pers. Pl.
θα έχουν κτίσει


gebaut haben werden

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου