Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

Deklination femiminer Substantive


Deklination femininer Substantive auf ηNom.Sg.
τέχν-η
γλώσσ-α
Gen.Sg.
τέχν-ης
γλώσσ-ας
Akk.Sg.
τέχν-η
γλώσσ-α
Vok. Sg.
τέχν-η
γλώσσ-α
Nom.Pl.
τέχν-ες
γλώσσ-ες
Gen.Pl.
τεχν-ών
γλωσσ-ών
Akk.Pl.
τέχν-ες
γλώσσ-ες
Vok.Pl.
τέχν-ες
γλώσσ-ες


Kunst
Sprache


Bei femininen Substantiven auf ος werden
maskuline Formen und feminine Artikel verwendet.


Deklination femininer Substantive auf ός


Nom.Sg.
μέθοδ-ος
Gen.Sg.
μεθόδ-ου
Akk.Sg.
μέθοδ-ο
Vok. Sg.
μέθοδ-ο
Nom.Pl.
μέθοδ-οι
Gen.Pl.
μεθόδ-ων
Akk.Pl.
μεθόδ-ους
Vok.Pl.
μέθοδ-οι


Methode

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου