Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Endbetonte Verben auf -ας und -εις

Im folgenden Song es gibt ein paar enbetonte Verben. Finden Sie die und merken die doppelten Formen ( z. B περνάω und περνώ). Um das Song zu hören, klicken Sie hier

Τα βουνά περνάω
και τις θάλασσες περνώ
Κάποιον αγαπάω
Δυο ευχές κρατάω
και δυο τάματα κρατώ
Περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως η αγάπη
σ' ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα 'μαι εκεί
Κάποιος είπε πως ο έρωτας
για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα 'ναι αργά

Στα πουλιά μιλάω
και στα δέντρα τραγουδώ
Κάποιον αγαπάω
Κι όταν τραγουδάω
προσευχές παραμιλώ
περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως ο δρόμος
είναι η φλέβα της φωτιάς
ψυχή μου πάντα να κυλάς
Κάποιος είπε πως ταξίδι
είναι μόνο η προσευχή
καρδιά μου να 'σαι ζωντανή

Κάποιος είπε πως η αγάπη
σ' ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα 'μαι εκεί
Κάποιος είπε πως ο έρωτας
για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα'ναι αργά

Die Berge überquere ich,
und die Meere überquere ich.
Jemanden liebe ich.
Zwei Wünsche trage ich in mir,
und zwei Votivbilder trage ich.
Ich wandere und gehe.

Irgend jemand hat gesagt, die Liebe
wohnt auf einem Stern.
Morgen Abend werde ich dort sein.
Irgend jemand hat gesagt, die Verliebtheit
hält für einen Augenblick.
Morgen Abend wird es zu spät sein.

Zu den Vögeln spreche ich,
und zu den Bäumen singe ich.
Jemanden liebe ich.
Und wenn ich singe,
brabble ich Gebete.
Ich wandere und gehe.

Irgend jemand hat gesagt, der Weg
ist die Ader des Feuers.
Meine Seele, immer sollst du fließen.
Irgend jemand hat gesagt, eine Reise
ist einzig das Gebet.
Mein Herz, sei lebendig.

Irgend jemand hat gesagt, die Liebe
wohnt auf einem Stern.
Morgen Abend werde ich dort sein.
Irgend jemand hat gesagt, die Verliebtheit
hält für einen Augenblick.
Morgen Abend wird es zu spät sein.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου