Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Imperativ---Ohne -ε!!!

Ορθή χρήση της προστακτικής

ΝΑΙ

Ανταπόδωσε

ΟΧΙ

Ανταπέδωσε

Αντίγραψε

Αντέγραψε

Απεύθυνε

Απηύθυνε

Απότρεψε

Απέτρεψε

Επανάλαβε

Επανέλαβε

Επίβαλε

Επέβαλε

Επίμεινε

Επέμεινε

Επίλεξε

Επέλεξε

Επίτρεψε

Επέτρεψε

Κατάβαλε

Κατέβαλε

Κατάγραψε

Κατέγραψε

Μετάτρεψε

Μετέτρεψε

Παράγγειλε

Παρήγγειλε

Περίγραψε

Περιέγραψε

Περισύλλεξε (να περισυλλέξεις)

Περισυνέλεξε (ΟΧΙ να περισυνελέξεις)

Πρόσλαβε

Προσέλαβε

Υπόβαλε

Υπέβαλε

Υπόγραψε

Υπέγραψε

Υπόδειξε

Υπέδειξε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου