Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Aus der Welt der Wörter


Aspri Lexi (wörtlich= Weisses Wort) ist eine Seite über die Welt der Wörter. Hier können Sie eine Menge Dinge finden, wie z.B. Informationen über die Geschichte griechischer Wörter, Wortspiele, usw. Es lohnt sich ein Klick!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου