Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Deutsches Theater, Griechische Übersetzung


Das Goethe Institut bietet theatrische Werke von berühmten deutschen Autoren übersetzt ins Neugriechische (und andere Sprachen). Sie können die hier gratis bestellen!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου